Klagomålshantering

Enligt skollagen som började tillämpas från 1 juli 2011 är alla huvudmän för skola eller annan del av skolväsendet skyldiga att ha rutiner för att ta emot och behandla synpunkter och klagomål. Du som barn, elev, vårdnadshavare och medborgare har rätt att lämna synpunkter på din skola. Dina synpunkter är värdefulla för oss som arbetar i skolan och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Alla synpunkter såväl beröm som klagomål är viktiga för oss. Mycket av era synpunkter framkommer i den dagliga dialogen med personalen men vissa frågor är särskilt viktiga att också dokumentera och sammanställa. Du kan lämna dina synpunkterskriftligt, ringa, maila eller prata med oss personal.
Så här gör du:
1. Vänd dig i första hand till berörd personal för att lämna dina synpunkter.
2. Vill du lämna dina synpunkter skriftligt kan du hämta en blankett på skolan eller ladda ner dokumentet som finns bifogat här.
3. Då berörd personal tagit del av uppgifterna lämnas dessa vidare till rektor. Tillsammans kommer vi överens om ett svar/ besked. Om synpunkterna måste lyftas hos styrelsen görs detta.
4. Vår målsättning är att vi ska ge en återkoppling till dig inom 10 dagar där vi informerar om hur vi planerar att arbeta vidare utifrån dina synpunkter.

Blankett: Synpunkter gällande skola och fritids