Synpunkter & klagomål

Vårt mål på Ljusfalls friskola och Skogslyckan är att erbjuda en trygg skolgång och en modern utbildning/lärande – av högsta kvalitet. Vi vill att du som vårdnadshavare har högt ställda förväntningar kring utbildningens/lärandets kvalitet och därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister så att vi kan förbättra och utveckla verksamheten. Du kan också lämna synpunkter och klagomål på personal.


Synpunkter och klagomål gällande verksamhet

Prata med personal först

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten bör du i första hand vända dig till barnets mentor eller annan personal. Skulle du inte få den hjälp du vill av personal på skolan/pedagogisk omsorg bör du som nästa steg kontakta rektorn. Synpunkter och klagomål kan lämnas på flera sätt: skriftligt eller muntligt. För inlämnade skriftligt finns det en blankett under dokument som heter synpunkter och klagomål. Du kan också be barnets mentor om en sådan blankett. Vill du lämna dina synpunkter eller klagomål anonymt fyller du i formuläret nedan.

Att lämna ett klagomål till huvudmannen

Enligt skollagen ska huvudmannen, alltså nivån över rektor, ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du alltså vända dig till skolans huvudman vilket du enklast gör genom att fylla i formuläret nedan. När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen och du får en bekräftelse på att synpunkterna mottagits (såvida du inte valt att vara anonym).


Synpunkter och klagomål gällande personal

Prata med rektor först

Har du synpunkter eller klagomål på personal bör du i första hand vända dig till rektor. Synpunkter och klagomål kan lämnas på flera sätt: skriftligt eller muntligt. För inlämnade skriftligt finns det en blankett under dokument som heter synpunkter och klagomål. Du kan också be personalen om en sådan blankett. Vill du lämna dina synpunkter eller klagomål anonymt fyller du i formuläret nedan.

Att lämna klagomål till huvudman

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolans huvudman vilket du enklast gör genom att fylla i formuläret nedan. Samma gäller om du har synpunkter eller klagomål gällande rektor. När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen och du får en bekräftelse på att synpunkterna mottagits (såvida du inte valt att vara anonym).


Rutiner vid mottagandet av synpunkter och klagomål

Mentor/personal är mottagare

  1. Mentor/personal mottar klagomålet
  2. Samtalar om klagomålet i personalgruppen och dess åtgärder
  3. Ger återkoppling inom 10 dagar

Rektor är mottagare

  1. Rektor mottar klagomålet
  2. Rektor utreder klagomålet
  3. Ger återkoppling inom 10 dagar

Huvudmannen är mottagare

  1. Kvalitetsansvariga mottar klagomålet
  2. Mailar ev bekräftelse på att klagomålet mottagits
  3. Kvalitetsansvariga utreder klagomålet
  4. Ger återkoppling inom 10 dagar

OBS! Väljer du att vara anonym kan vi inte bekräfta att synpunkterna eller klagomålet är mottaget och vi kan heller inte ge någon återkoppling till dig!

Huvudmannens kvalitetsansvariga vid mottagande och utredning av synpunkter och klagomål:

Caroline Jensen – caroline.jensen@ljusfallsskola.se
Olof Lundström – olof.lundstrom@ljusfallsskola.se
Jacob Gustavsson – jacob.gustavsson@ljusfallsskola.se


Skicka in digitalt

Dina kontaktuppgifter
I samband med att du framför dina synpunkter eller klagomål vill vi gärna att du lämnar dina kontaktuppgifter. Detta hjälper oss i arbetet med utredningen och gör det möjligt att kontakta dig för kompletterande information eller återkoppling. Du kan välja att vara anonym. Detta gör dock att vi inte har möjlighet att kontakta dig för kompletterande frågor, eller återkoppla utredningens resultat.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Anonym
Jag som lämnar synpunkter eller klagomål är
Ange så korrekt du kan vad din synpunkt gäller. Är det en specifik händelse är det viktigt att du berättar vad som hänt och när det hände. Om det är olika saker som hänt som du vill lämna synpunkter på så ange de i tidsföljd. Om du inte har specifika datum skriv ungefär när det hände. Gäller ditt klagomål en specifik elevs skolgång, barn i pedagogisk omsorg eller personal är det bra i du även anger namnet på eleven, barnet eller personalen samt klass/verksamhet för att vi på bästa sätt ska kunna hantera ärendet.