Skolan (2) 1400x600

Om friskolan

Ljusfalls Friskola är en fristående skola med undervisning i skolår F-6. Skolans huvudman är Ljusfalls Skolas Ekonomiska Förening med en styrelse. Ljusfalls Friskola är en liten skola belägen i Ljusfallshammar, ett par mil väster om Finspång. Skolbyggnaden, som ligger mitt i bygden, uppfördes år 1908 och har således gamla anor. Skolgården utgörs av en stor kuperad naturtomt med skog, bäck och spelplaner i omedelbar närhet till skolan. Här erbjuds rika möjligheter till lek och varierande utomhusaktiviteter. I en nyare byggnad intill skolan bedriver kommunen förskola.

Ljusfalls Skolas Ekonomiska Förening började driva skolan 2005. Skolan har allmän inriktning enligt Lgr 11 och skolans profil är natur, kultur, teknik och hembygd. Undervisningen är åldersblandad och i dagsläget har skolan ca 30 elever uppdelade i 3 klasser. Skoldagen börjar kl. 8.20 och slutar kl. 13.30 dagligen för förskoleklassen samt årskurs 1-3. De äldre eleverna går till kl. 14.30 tisdag och till 15.00 på onsdag och torsdag.

Då skolan saknar träslöjdssal och idrottshall hyr vi dessa lokaler på närliggande skolor. Idrotten bedrivs dock till största del utomhus på skolan. Skolskjuts erbjuds från uppsamlingsplatser i närområdet. Skollunchen serveras dagligen i klassrummen. Lunchen tillagas inte i sin helhet i skolan. Ett grossistföretag levererar produkter som bereds i skolans kök. Eleverna hjälper till med dukning och servering.

Fritidsverksamhet bedrivs inom skolans ram. Verksamheten är öppen kl. 06.00-17.00 dagligen och till 17.30 vid behov.

Ljusfalls friskola drivs av en ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheten. Hela styrelsen träffas en gång i månaden. Styrelsemedlemmarna väljs för 1 och 2 år i taget vid årsmötet som hålls i november.