Skolan (2) 1400x600

Om skolan

Ljusfalls Friskola är en skola med undervisning i skolår F-6. Huvudman är Ljusfalls Skolas Ekonomiska Förening med en styrelse. Skolan är belägen i Ljusfallshammar, ett par mil väster om Finspång. Skolbyggnaden, som ligger mitt i bygden, uppfördes år 1908 och har således gamla anor. Skolgården utgörs av en stor kuperad naturtomt med skog, bäck och spelplaner i omedelbar närhet till skolan. Här erbjuds rika möjligheter till lek och varierande utomhusaktiviteter. I lokalerna finns också Skogslyckan, pedagogisk omsorg, vilket ger en rikedom för barn i olika åldrar att mötas och integrera.

Ljusfalls Skolas Ekonomiska Förening började driva skolan 2005. Skolan har allmän inriktning enligt Lgr 22 och skolans profil är natur, kultur, teknik och hembygd. Undervisningen är åldersblandad och i dagsläget har skolan ca 38 elever uppdelade i 3 klasser. Skoldagen börjar kl. 8.30 och slutar kl. 13.50 dagligen för förskoleklassen samt årskurs 1-3. De äldre eleverna går lite längre vissa dagar.

Idrotten bedrivs till största del utomhus. Men är för de äldre barnen delvis också förpassad till idrottshallen i Hjortkvarn. Skolskjuts erbjuds från uppsamlingsplatser i närområdet och linjebuss stannar i anslutning till skolgården. Lunchen tillagas i skolan med omsorg för en rörelserik dag och av en hel del närproducerade varor. Eleverna hjälper till med dukning och servering inför att alla i klassen, inklusive lärare, tillsammans äter i klassrummet.

Fritidsverksamhet bedrivs inom skolans ram. Verksamheten är öppen kl. 06.00-17.00 dagligen och till 17.30 vid behov.