Engelskalektion
Matematik på tavlan
Vindskyddet
Inte-nudda-marken-bana
previous arrow
next arrow
 

Skola- Vår vision

Kunskap och pedagogik

Vi vill att eleverna på vår skola får utvecklas i sin egen takt med ett individanpassat lärandeperspektiv i en trygg och säkrad miljö med goda förutsättningar för delaktighet och bli socialt kompetenta för att bemöta den globala världen.

Hälsa och miljö

Vi värnar om vår vackra landsbygd som är nära till naturen, dess befrämjande miljö som ger eleverna möjligheter att utvecklas i mindre grupper. De har en egen planering med uppsatta mål som de arbetar aktivt med. Det råder alltid ömsesidig respekt vilket skapar en trevlig och trygg stämning på skolan. Vi är en ”Rökfri skola” och arbetar hälsoinriktat och miljömedvetet.

Mat

Den närproducerade svenska maten tillagas i skolan och serveras till elever och personal i klassrummen.

Elevinflytande

Eleverna är alltid delaktiga, tar ansvar och kan påverka verksamheten.

Föräldrarinflytande

Föräldrarna inbjuds alltid att vara delaktiga i skolans verksamhet och i sitt barns utveckling.

Mycket fördelar finns med den höga personaltäthet och små elevgrupper. Vi arbetar åldersintegrerat i många ämnen. Eleverna lär sig av varandra. Man kan utvecklas i sin takt och efter sina förutsättningar.

Vår utgångspunkt är att varje dag se varje barn.