Engelskalektion
Matematik på tavlan
Vindskyddet
Inte-nudda-marken-bana
previous arrow
next arrow
 

Skola- Vår vision

Kunskap och pedagogik

Vi vill att eleverna på vår skola får utvecklas i sin egen takt med individen som fokus. Vi ser till att alla känner sig sedda varje dag. När man är sedd blir man trygg. Trygghet gör att man vågar möta andra och då också öppna dörren till lärande. Det ger förutsättningar för delaktighet och bli socialt kompetent för att bemöta den globala världen.

Hälsa och miljö

Vi värnar om vår vackra landsbygd som är nära till naturen och är mycket utomhus. Vi tycker det är viktigt att inte vara i för stora grupper och ge eleverna möjlighet att få ta plats och utforska. De har en egen planering med uppsatta mål som de arbetar aktivt med. Det råder alltid ömsesidig respekt vilket skapar en trevlig och trygg stämning på skolan. Vi är en ”Rökfri skola” och arbetar hälsoinriktat och miljömedvetet.

Mat

Den närproducerade svenska maten tillagas i skolan och serveras till elever och personal i klassrummen.

Elevinflytande

Eleverna är alltid delaktiga, tar ansvar och kan påverka verksamheten.

Föräldrarinflytande

Föräldrarna inbjuds att vara delaktiga i skolans verksamhet och i sitt barns utveckling.


Många fördelar finns med den höga personaltäthet och mindre elevgrupper. Vi arbetar åldersintegrerat i många ämnen. Eleverna lär sig av varandra. Man kan utvecklas i sin takt och efter sina förutsättningar. Lektioner utomhus och möjligheterna till att ta sig till olika platser i vårt samhälle berikar kunskapsomfånget ytterligare och ger extra krydda till elevernas lustfyllda lärande.
Vår utgångspunkt är att varje dag se varje barn.