Arrow
Arrow
Engelskalektion
Slider

Skola

Vi har hög personaltäthet och små elevgrupper. Vi arbetar åldersintegrerat i många ämnen. Eleverna lär sig av varandra. Man kan utvecklas i sin takt och efter sina förutsättningar.

Vår utgångspunkt är att varje dag se varje barn.