Välkommen till Ljusfalls Friskola!

Vi är en liten skola på landet. Läsåret 2018-2019 går här 47 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Skolan har nära till naturen, vilket också genomsyrar hela vår verksamhet. Vår skola är i ständig utveckling i förhållande till modern teknik och hjälpmedel i undervisningen. Vi gör studieresor till olika delar av vårt samhälle för att våra elever ska få uppleva olika möjligheter till lärande.
På skolan känner vi trivsel och medansvar och har en fin gemenskap. Vi har ett nära och givande samarbete med våra föräldrar, som visar stort intresse och engagemang. Att vara goda kamrater, kunna samarbeta och ta ansvar för sitt lärande och handlande samt använda ett vårdat språk är viktigt för oss!

Skola

Vi har hög personaltäthet och små elevgrupper.
Vi arbetar åldersintegrerat i många ämnen.
Eleverna lär sig av varandra.
Man kan utvecklas i sin takt och efter sina förutsättningar.
Vår utgångspunkt är att varje dag se varje barn.

Fritids

Vi erbjuder barnen en aktiv och trygg fritid.
Fritidsverksamhet bedrivs inom skolans ram.
Verksamheten är öppen kl. 06.00-17.00 dagligen och till 17.30 vid behov.

Föreningen

Ljusfalls skolas ekonomiska förening bildades hösten 2003. Föreningens främsta uppgift är att stå som huvudman för Ljusfalls friskola, men också för att stödja elever och personal i sina arbeten.