Personal

Rebecca Wettervik
Tillförordnad rektor och lärare
E-post
Gunilla Malteskog
Lärare
E-post
Heidi Andreasen
Lärare och resurs
E-post
Madelene Adolfsson
Lärare och resurs
E-post
Cissi Karlsson
Lärare och resurs
E-post
Marianne Petersson
Barnskötare
E-post
Kristina Fransson
Barnskötare
E-post
Anna Furufrid
Barnskötare
E-post
Linnéa Greve
Barnskötare
E-post
Annelie Hjalmarsson
Barnskötare
E-post
Lisbeth Ståhl
Måltider & Städ
E-post