Skogslyckan

Ljusfalls Skolas Ekonomiska Förenings ambition är att skapa ett privat alternativ för föräldrar och barn som tror att en liten barngrupp är gynnsamt för deras barns utveckling och välmående. Här får barnen vara i ett mindre sammanhang med lugnare miljö och större möjlighet att påverka. Vi har ett särskilt fokus på natur, odling och utevistelse med leken i centrum.

Från augusti 2021 till juli 2022 är det 13-15 barn inskrivna i den pedagogiska omsorgen i åldrarna 1-5 år.

Under denna period kommer verksamheten att bedrivas i Ljusfalls skolas lokaler p.g.a renovering av lokalen i Grytgöl.

Inriktning/profil

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” (Läroplanen)

Barnen i verksamheten kommer successivt genom undersökande, skapande och naturupplevelser får lära sig allt mer om hur människa och miljö påverkar varandra. Det första steget som inkluderar även de allra minsta barnen är att ”lära känna” naturen och grundlägga en känsla hos barnen av att ”naturen är vår vän” som likt en mänsklig vän måste behandlas med omsorg och respekt. Barnen kommer även att få delta i praktiska sysslor som syftar att ge en djupare förståelse för kretsloppet, exempelvis att så frön i jord, se det bli till mat, kompostera resterna av maten och se det bli till ny jord där nya frön kan sås. Läroplanen för förskolan, lpfö18, är vägledande i verksamheten.

Kontakt

Telefonnummer till verksamheten
073-634 76 51