Gungor och äpple
Gungor och äpple
Kuddkrig
Kuddkrig
previous arrow
next arrow
 

Fritids

I skollagen 14 kap står skrivet att skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. I stycket står också skrivet att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vårt arbetssätt

I vår verksamhet finns dagliga rutiner och en tydlig struktur. Tydligheten skapar en trygghet för eleverna. Då verksamheten är liten utgår arbetet utifrån en gemensam grupp. Gruppen delas sedan upp utifrån planerade aktiviteter och barnens önskemål. Varje vecka har vi ett tema och det finns en tydlig och för alla synbar aktivitetsplanering. Varannan månad gör fritidsverksamhetens personal en kortfattad reflektion av verksamheten utifrån Fritidshemmets arbetsplan.

Vi erbjuder barnen en aktiv och trygg fritidsverksamhet.

Fritidsverksamhet bedrivs inom skolans ram. Verksamheten är öppen kl. 06.00-17.00 dagligen och till 17.30 vid behov.

Ladda ner hembrev