Arrow
Arrow
Gungor och äpple
Slider

Fritids

Vi erbjuder barnen en aktiv och trygg fritid.

Fritidsverksamhet bedrivs inom skolans ram. Verksamheten är öppen kl. 06.00-17.00 dagligen och till 17.30 vid behov.